สพป.กรุงเทพมหานคร ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 4 มกราคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.ละเอียด เอี่ยมศรี นางวริศรา สัพโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ส่งมอบสิ่งของทีได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร