สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางสาวสมฤทัย ธรรมมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร