สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม Video Conference

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพท., ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” และพิธีเปิดงาน สพฐ. : ๔ ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ จากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น. รับชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุมแสงเทียน สพป.สระบุรี เขต ๒ อนึ่ง สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนรับชม ณ ห้องประชุมสหวิทยศึกษานั้น ๆ จำนวน ๑๔ แห่ง ๕ อำเภอ