สพป.อต.1 ขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็ก หนุน-ครูเติมต่อ เน้นคุณภาพผู้เรียน ด้วย DLTV

วันที่ 18 – 20 มกราคม 2567 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ท่าน เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายฯ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV.

นอกจากนี้ ได้มีการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ ที่ทำให้ได้เห็นการทำงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 30 ปี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ