สพป.ชัยนาท อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม “ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว”

ว้นที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ประจำปีงบประมาณ 2562 อบรมครูรุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม “ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว” อบรมวันที่ 9 – 11 พ.ค.62 ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ศูนย์อบรม สพฐ.014