สพป.ลพบุรี เขต 1>รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 153 แห่ง ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้ารับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ. ในหัวข้อ การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง และอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)