สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนประชารัฐ”

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.05 – 12.30 น. >> นายมานพ  ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 คลื่น AM. วศป. 711kHz และ 612kHz เป็นการร่วมจัดรายการ ในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนประชารัฐ” ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา ทิศทาง วิสัยทัศน์ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และแนวทางการบริหารงานโรงเรียนประชารัฐ ให้สอดคล้องตามนโยบาย สพฐ. และผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ อาทิ ผลคะแนน O-NET ปี 2561 เทียบเท่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไทย และมีนวัตกรรมการศึกษา ด้วยการจัดทำโปรแกรมพัฒนาการอ่านให้นักเรียนในสังกัด ฯลฯ โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ร่วมจัดรายการในครั้งนี้ สำหรับรายการนี้ออกอากาศสด ทุกวันพุธ เวลา 12.05 น.– 12.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี ระบบ  A.M. 612 KHz รัศมีการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค 40 จังหวัด ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)