สพป.พิษณุโลก เขต 3 แสดงความยินดีพ่อเมืองคนใหม่

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก 3 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกุล่ม มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียนให้กับท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความยินดี ที่ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 2 และ สพม.39 เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย