สพป.นครปฐม เขต 2 ถ่ายทอดสดรายการ “ศุกร์สวัสดี ที่นี่ สพป.นฐ.2” ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สพป.นครปฐม เขต 2 นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 มอบหมายให้ นายธนัชพงศ์ สุนทรทิพยกิตติ์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการพบปะผู้บริหารสถานศึกษาทุกวันศุกร์ เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวข่าวของโรงเรียน ในรายการ “ศุกร์สวัสดี ที่นี่ สพป.นฐ.2” ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการถ่ายทอดสด Streaming ผ่าน Google Meet และ Youtube ของ สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)