สพป.นครปฐม เขต 2 จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และสพป.นครปฐม เขต 2 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( HCEC) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)