สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา “อาหารดี มีประโยชน์ ใส่ใจเด็กวัยใส” รุ่นที่ 1

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดอบรมปฏิบัติการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา “อาหารดี มีประโยชน์ ใส่ใจเด็กวัยใส” รุ่นที่ 1  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่ อ.เมืองยโสธรและ อ.ค้อวัง ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เข้ารับการอบรม จำนวน 95 คน พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.ยส.1 ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ เช่นระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียน การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน การดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน ซึ่งจะมีการออกติดตามการจัดกิจกรรมต่อไป โดยมีนายสุริยันต์  มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยส.1 กล่าวรายงาน