สพป.กรุงเทพมหานคร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทราราม เนื่องจากประสบอัคคีภัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล ดร.ละเอียด เอี่ยมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางรุ่งรัตน์ สงปาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางวิภารัตน์ เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงสุพิชชญา เพ็ชรงาม นักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทราราม เนื่องจากประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้าน โดยมี ดร.ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดอมรินทราราม ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร