เลขาธิการ กพฐ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยในช่วงเช้า เลขาธิการกพฐ.และผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสพฐ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า

จากนั้นเวลา9.00น.เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง