สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายยุทธนา พรทิพย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 51 โรงเรียน ณ หอประชุมพลังบุญฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4