“สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา นำทีมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร สพป.พังงา จัดกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” โดยร่วมกันใส่เสื้อผ้าสีม่วงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคน