สพป.พังงา พร้อมใจสวมเสื้อม่วง แสดงพลังความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พร้อมใจสวมเสื้อม่วง ร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่า “เรายึดมั่น เชื่อมั่น และศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์” อันเป็นที่รักของปวงชาวไทย โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มีนางสาวนิรชา บัณฑิตชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลววัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนชาวพังงาทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา