ทุนการศึกษา Destination Australia ของรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2567

ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตเครือรัฐออสเตรีเลีย ประจำประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา Destination Australia ของรัฐบาลเครือออสเตรเลีย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติได้ไปศึกษาเล่าเรียน ทำวิจัยและเรียนรู้วัฒนธรรม ผู้สนใจสมัครขอเข้ารับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ