ทุนการศึกษา The Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ปีการศึกษา 2567-2568 จากรัฐบาลแคนาดา

ด้วยรัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้โครงการ The Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ปีการศึกษา 2567-2568 ให้แก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ