ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ในรูปแบบไฮบริด ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ