การสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2566

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นตัวแทนเข้าสอบระดับชั้นละ 30 คน เป็นการทดสอบทางวิชาการใน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์