สพป.พังงา ร่วมให้กำลังใจ เด็กหญิงณภัทรวลัญช์ นุ่นทอง (น้องแอนจี้) นักเรียนโรงเรียนบ้านตากแดด ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากร สพป.พังงาร่วมให้กำลังใจเด็กหญิงณภัทรวลัญช์ นุ่นทอง (น้องแอนจี้) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านตากแดด ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีนางสาวกนกพร คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด และคณะครู ให้การต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง, คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา