สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ