นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ ผ่านระบบ VDO Conference โดยรับชมรายการ  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และได้ประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนในสังกัด  ติดตามรับชมผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ช่อง ๑๔ ๒. ผ่านทาง www.obectv.tv