สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SRB 1 และกล่าวพิธีปิดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SRB 1และกล่าวพิธีปิดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยนายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กล่าวรายงานผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากนั้น ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวสุรัตน์ดา คงเกิด ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี และ มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรวาดภาพระบายสี หัวข้อ “บ้านฉัน ปลอดยาเสพติด” มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หัวข้อ รวมพลัง “หยุดยาเสพติด” จากนั้นนางสาวสุรัตน์ดา คงเกิด ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร กล่าวแสดงความยินดี มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แข่งขัน แอร์โรบิค ระดับอนุบาล และมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SRB 1 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรี