สพป. สระบุรี เขต 1 ร่วมงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย

24 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางนิพา พงษ์สมถ้อย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ และนางสาวมณฑกานต์ อุ่มน้อย

นักทรัพยากรบุคคล ร่วมงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉายภายใต้สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567 ณ ลานพิธีวัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี