สพป.สระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดและตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2566 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดและตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2566 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว