สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นิเทศ ติดตามการสอบ NT

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศ ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ณ โรงเรียนบ้านด่าน และโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม