สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายยุทธนา พรทิพย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4