สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2567 (สัญจร) โดยมี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom meetings ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว