สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานสรรค์สร้างแรงบันดาลใจ ศูนย์บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา (SKW1 Creative Center)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานสรรค์สร้างแรงบันดาลใจ ศูนย์บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา (SKW1 Creative Center) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1