สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562

วันที่  15  พฤษภาคม  2562 เวลา 07.30 น.  >>>  นางทัศณี  แก้วทอง พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ  หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท  ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธาน การประชุม  ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  สพป.ชัยนาท  ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ  เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  พร้อมทั้งารับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย  ณ ห้องประชุมเกษมสุข  สพป.ชัยนาท