สพป.พังงา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สนธิเมือง นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา และบุคลากร สพป.พังงา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงแจ้งแนวทางการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย