เลขาธิการ กพฐ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ่อเกลือ และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ทรงเปิดอาคารทิพย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในการนี้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วย