สพป.พังงา ร่วมรับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ และชมถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)

     วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ และนายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ผ่าน VDO Conference  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน และในเวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมรับชมถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา