สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการปลูกฝังสร้างจิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมประชุมสัมมนา ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานแผน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก