สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหารของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในทุกด้าน ทั้งวิชาการ อาคารสถานที่ และความปลอดภัย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ


นายพีระ รัตนวิจิตร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แบ่งสายผู้บริการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ โดยวันนี้ตนได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในทุกด้าน ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ วิชาการ และความปลอดภัย ซึ่ง สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

 

เพื่อให้แจ้งโรงเรียนให้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านวิชาการ ครู สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ โรงอาหาร สนามกีฬา รวมถึงความสะอาด ท่อระบายน้ำต่างๆ ระบบไฟฟ้า ประปา ว่ามีความพร้อมและปลอดภัยหรือไม่ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารกับครูเวรลงมารับนักเรียนที่หน้าประตูทั้งตอนเช้าและตอนเย็น เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่เป็นนักเรียนใหม่ก็จะได้รู้จักผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้ ไม่พบปัญหาอะไรและมีความพร้อมทุกด้าน คาดว่าจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด

ทั้งนี้ สพฐ. ได้เน้นย้ำถึงโรงเรียนในต่างจังหวัด ให้ตรวจดูความพร้อมในทุกด้าน ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ รถรับส่งนักเรียน อาหารกลางวัน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และหากพบว่ามีอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือชำรุด ให้แจ้งมาที่ สพฐ. โดยทาง สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนลงไปเพื่อแก้ไข นอกจากนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตั้งคณะกรรมการเพื่อลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโรงเรียนอีกด้วย

บรรพต ข่าว