สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้การต้อนรับ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงาน ณ. สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง)

ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)