ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำ รอง ผอ.เขตและศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน

16 พฤษภาคม 2562  วันเปิดภาคเรียน 2562  นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในวันเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัด โดยมอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และศึกษานิเทศก์ทุกคน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมในวันเปิดเรียนวันแรก โดยภาพรวมของทุกโรงเรียนในสังกัด มีผู้บริหารสถานศึกษา  พร้อมครูเวร หรือบางโรงเรียนอาจมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ยืนรอรับนักเรียนที่ประตูหน้าโรงเรียน ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผุ้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน ดูแลความปลอดภัย และกล่าวทักทาย นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย