จันท์ 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต

13 ตุลาคม 2561 นายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี