ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียน

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดท่ามะขาม โรงเรียนบ้านน้ำยาง พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และอาหารกลางวัน