ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพวาด “มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก”

ด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก” เพื่อเป็นแรงใจให้นักกีฬามวยสากลไทย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพวาดได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2567 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ