เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยคณะ ติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ของโรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนฯ (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม สพป.น่าน เขต 2 และติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ของโรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในการนี้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ