ศธ. ประกาศชัด เปิดเทอม 16 พค. นี้ จะเป็นปีแห่งการเรียนดีและมีความสุข

เลขาธิการ กพฐ. เผยเป็นครั้งแรกในรอบ 132 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 21 ปี ของ สพฐ. ที่มีรูปแบบการมอบนโยบายสำคัญเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมระบุนำเสนอคำสำคัญ Keyword ประจำกระทรวงฯ ที่แสดงถึงการตอบโจทย์และเข้าถึงนักเรียน-ครู และประชาชน จึงเตรียมสั่งการทุกเขตพื้นที่ปรับโฉมภูมิทัศน์ พร้อมขึ้นป้าย “เรียนดีมีความสุข” คู่ป้ายชื่อสำนักงานและส่วนท้ายของหนังสือราชการ โดย สพฐ. จะนำร่องระบุชัดเจนนับจากวันนี้

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวย้ำถึงการทำความเข้าใจกับทุกโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจและหน้าที่ที่จะเชื่อมโยงถึงพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสุข ดีเดย์ 1 พค. รร. พร้อมทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ สพฐ. กำลังพิจารณาการมอบอำนาจให้ ผอ.เขต/ผอ.รร พิจารณาได้ทันทีและทุกกรณีในเรื่องนโยบาย ลดภาระครู ซึ่งตอนนี้ในส่วนที่ทาง สพฐ. อยู่ระหว่างดำเนินการและทำไปแล้ว อาทิ การยกเลิกครูอยู่เวร, การเพิ่มอัตรากำลังนักการภารโรง ส่วนนโยบาย ลดภาระนักเรียน เช่น การจัดการระบบแนะแนวเพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวตน เรื่องอาชีพ, การเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน, โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส จะดำเนินต่อเนื่องและยกระดับให้มากขึ้นต่อไป”

เล็งขยาย รร. คุณภาพระดับตำบล และเพิ่มมื้อเช้าอาหารสมอง

สพฐ. เล็งขยายโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล และเพิ่มมื้อเช้าอาหารสมอง ต่อยอดจากโครงการที่กำลังดำเนินการ อยู่ในขณะนี้ รวมถึงการทำโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนภายใต้ชื่อโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ส่วนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ที่สามารถช่วยลดภาระนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลไปโรงเรียน นับจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเตรียมขยายโรงเรียนไปสู่ตำบลด้วย เพื่อจะกระจายโอกาสและคุณภาพสู่ประชาชนให้มากที่สุด

รวมถึงในอนาคต จะมีการดำเนินการเพิ่มมื้ออาหารมื้อเช้าให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งขณะนี้ สพฐ. กำลังดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียนเพื่อหารูปแบบดำเนินการต่อไป