นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับ ณ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ฐิติมา ข่าว