สพป.ชัยนาท ประชุมชี้แจง แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.62- 30 ก.ย.62)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานประชุมชี้แจง แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.62- 30 ก.ย.62) พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  บุคลากรวิทย์-คณิต  พี่เลี้ยงเด็กพิการ และ ครูขั้นวิกฤต พื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท