สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมและประชุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมและประชุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1 2 3 4 50