รร.บ้านนาตำเสา สพป.นศ.2 เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนดึงภาครัฐ ชุมชน ร่วมพัฒนา

รร.บ้านนาตำเสา สพป.นศ.2 เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนดึงภาครัฐ ชุมชน ร่วมพัฒนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสุมลฑา  อินทรฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เปิดเผยว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กำหนดให้มีการทดสอบเรียนออนไลน์อย่างเต็มระบบ ระหว่างวันที่18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 และกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ตนเองได้เชิญชวน คณะครู นักเรียน และชุมชนนาตำเสา และทีมงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง (ส่วนของอำเภอบางขัน)  ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน จัดทำอ่างล้างมือประตูทางเข้า รวมถึงปลูกต้นไม้ ปลูกข้าวโพดเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตัดหญ้า ถมที่ฯลฯ อื่นๆอีกหลายรายการ สำหรับความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนพร้อมตามสภาพที่จะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้และจะปฏิบัติตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องความปลอดภัยการป้องกัน COVID-19 โดยเคร่งครัด