นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.2 เร่งจัดทำที่กดเจลด้วยเท้าพร้อมใช้เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

..**นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1-3  ร่วมจัดทำที่กดเจลด้วยเท้า เพื่อป้องกันโรค COVID -19  โดยไม่ต้องใช้มือกดหรือบีบขวดเจลแอลกอฮอล์ สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค เพื่อใช้ในโรงเรียนและมอบให้โรงเรียนใกล้เคียง  เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนให้ทัน 1 กรกฎาคม 2563 นี้

..**ด้านเด็กชายศุภกิจ  สังข์ดี นักเรียน ชั้น ม.2/1 ห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองกับเพื่อน ๆ ร่วมกันจัดทำแท่นกดเจลด้วยเท้าเพื่อใช้ในโรงเรียน โดยการสอนของคุณครูวีระชัย   คารมดี  ซึ่งนำท่อ PVC มาวัดตามขนาดที่ต้องการแล้วใช้ข้องอต่อขึ้นรูป ทากาวให้แข็งแรงตามแบบ ซึ่งใช้ได้เป็นอย่างดีและใช้ต้นทุนน้อยอีกด้วย

..**ส่วนด้านนายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) สั่งเน้นย้ำเปิดภาคเรียนให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติเข้มตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัด