ผอ.สพป.นศ.2 สั่งลุยตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็ก ทั้ง 8 อำเภอในเขตพื้นที่บริการ

..**นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่โรงเรียนบ้านคลองสาย,บ้านโคกมะขาม,บ้านห้วยทรายขาว และโรงเรียนบ้านสวนอาย เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid- 19) และพร้อมกันนี้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ให้โรงเรียนทั้ง 8 อำเภอในเขตพื้นที่บริการคัดเลือกครอบครัวนักเรียนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือมากที่สุด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ  จำนวน 60 ครอบครัว เพื่อให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนเตรียมพร้อมที่จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้

ด้านนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับการเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ ต่างกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และบอกว่าตนจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคม ต่อไป

..**ส่วนด้านนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำชับและเน้นย้ำเปิดภาคเรียนให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดปฏิบัติเข้มตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และในส่วนของผู้ปกครองที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เช่นสังเกตอาการป่วยของลูก หลาน  รวมทั้งการสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังการเล่นกับเพื่อนหรือสัมผัสสิ่งสกปรกและเมื่อกลับมาถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที