ผอ.สพป.นศ.2 ห่วงใยสุขภาพจิตนักเรียน ลุยลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาเปิดเทอมให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ 100 %

ผอ.สพป.นศ.2 ห่วงใยสุขภาพจิตนักเรียน แต่งตั้งกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาเปิดเทอม 100 %

..**2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลโรงเรียนในสังกัดตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อันเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด

..**นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า ตนมีความห่วงใยต่อสุขภาพจิตของนักเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่งระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยเฉพาะการเรียนของนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนมีผลกระทบด้านสุขภาวะจิต  เพื่อจัดการความวิตกกังวล ความเครียดและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลโรงเรียน โดยให้ออกเยี่ยมโรงเรียน 100 % เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือตามสภาพและสถานการณ์ต่อไป